Owocowanie

Owoce Hania P

Kluczowym fragmentem przewijającym się podczas słowa był: J15,7-12. Każda Boża obietnica jest czymś uwarunkowana
“Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa Moje w was, proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni”. Nie chodzi o to, by traktować Boga jak Mikołaja, który daje cokolwiek chcemy. Jezus mówi o tym, byśmy w Nim trwali – przestrzegali Jego słów, kochali Go i innych ludzi. Bóg chce nas wysłuchiwać, dlatego możemy Go prosić. Jak żyć , by być wysłuchanym? Poza tym, że będziemy za Jezusem kroczyć ważne jest nasze owocowanie. Jakie przynosisz owoce?

Życie z Jezusem rozpoczyna się od mojej decyzji: chcę za Nim iść! To jest pierwszy owoc. Następnie wierzący świadomie odwraca się od dawnego sposobu życia i też jest owoc. Później jest czas na trwanie w Jezusie, poznawanie Jego słowa i wcielanie go w czyn. Często jest to najtrudniejszy moment w życiu chrześcijanina. Co robić, by przestrzeganie wszystkich zasad, było możliwe?

“Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity” J15,5

Jeśli duch Jezusa jest w tobie, to On pomoże ci realizować Boże przykazania. Nasze posłuszeństwo Bogu będzie prowadziło do kolejnych owoców Gal 5,22-24. Twoja konsekwencja trwania w Jezusie będzie owocować radością, miłością, wiernością, pokojem… Kolejnym owocem, będzie twoje dzielenie się dobrą nowiną z innymi, twoje dawanie świadectwa. Jest zła i dobra wiadomość: Jeśli będziesz letni Bóg cię odetnie, jeśli będziesz przynosił choć drobne owoce- Bóg cię oczyści i rozmnoży owoce. Co zasiejesz to zbierzesz! W życiu chodzi o owoce!

Spotkanie modlitewne – 13.03.2014r.