Przypomnienie pierwotnej miłości

Sxc Hu Dimitri C

Bóg ma dla Ciebie ciągle aktualną ofertę miłości. Niestety tym, co przeszkadza Tobie w jej odczuwaniu jest Twoje zobojętnienie. Słowa te są parafrazą proroctwa, które niedawno mogliśmy usłyszeć. Podobny fragment kieruje do nas Bóg w Apokalipsie2;2-5

,,Znam twoje czyny:trud i wytrwałość(…)Ale mam przeciw tobie to, że odstąpiłeś od twej pierwotnej miłości .Pamiętaj więc skąd spadłeś i nawróć się”.

Pierwsza miłość najczęściej jest szalona, twórcza, fascynująca, lubi zaskakiwać, zabiega o drugiego człowieka, daje, przebacza, widzi same dobre cechy, tęskni za umiłowanym itp. Tak właśnie kocha nas Jezus! Jego uczucie do ludzi jest niezmienne.

Jak wygląda to z twojej strony? Czy ta miłość płonie? O miłość trzeba dbać, by jej nie stracić. Ważne jest wspominanie tego, co przeżyłam z Jezusem – to wzbudza wdzięczność, rozrzewnia, sprawia, że na twej twarzy pojawia się uśmiech. Teraz jesteśmy w innym miejscu i czasie, ale On nadal pragnie, byśmy byli w Nim zakochani.

Jak rozpalać pierwotną miłość? Odpowiedź nie jest trudna, po prostu poznawaj Go, czytaj o Nim, słuchaj i dziel się tym, co czyni w twoim życiu. Jeśli będziesz chodził w Jego miłości, ludzie będą chcieli słuchać Dobrej Nowiny.

Spotkanie modlitewne – 18.09.2014 r.