Piłat i Nazarejczyk – Elizabeth Dored

Piłat i Nazarejczyk – Elizabeth Dored