Prawdy Boże

Foto Sxc Hu 1258281 74739780

W Słowie Bożym możemy znaleźć wiele prawd, które są dla nas życiodajne. Co więcej, każdego dnia mamy szansę odkrywać  je i praktykować, widząc tego owoce.

Jedną z takich prawd jest Boży nakaz, by wspólnie się spotykać, by oddawać Mu chwałę. Gromadząc się dla Jezusa, wierzący doświadczają Jego mocy, umacniają swą wiarę i mają większą szansę ostac się na drodze Pańskiej. Zbawienie otrzymaliśmy z łaski, ale potrzebujemy wytrwałości, by się ostać w wierze do końca, dlatego też ważne jest
przebywanie w kościele – ciele Chrystusa. W Syr.16.24-25 jest napisane: ,,Słuchaj mnie dziecko, i posiądź wiedzę, a do słów moich przyłóż się sercem! Z umiarem wyłożę naukę i starannie wyłożę wiedzę”. Bóg każdego dnia ma dla nas wskazówki jak żyć, co robić, a czego unikać.

W liście Judy 16 wersecie czytamy o ludziach bezbożnych, którzy nie traktują poważnie tego, co Bóg powiedział. Postępują według swych żądz, a mimo tego są nieszczęśliwi i wiecznie narzekają. Ich przeciwieństwem są ludzie, żyjący w bliskiej relacji z Bogiem. Ezechiel w 47:12 porównuje ich do drzew zasadzonych nad brzegami potoku. Ich życie rodzi dobre owoce, którymi karmią się ludzie wokół, prowadzą życie w obfitości, są szczęśliwi i to widać.

Wspomniane w tym fragmencie liście, mające moc uzdrowieńczą, są niczym słowa błogosławieństwa, które wypowiadamy. Nasze słowa mają wielki wpływ na ludzi. Nimi możemy zachęcać, motywować nieść życie lub przeciwnie: niszczyć, podcinać skrzydła, ranić. Słowa wypowiadane w imieniu Jezusa są błogosławieństwem i leczą ciała oraz duszę. Mamy wybór!

Dzięki łasce możemy smakować Bożą obecność, rozkoszować się Jego pokojem, pomimo różnych okoliczności i chodzić w wdzięczności. Boże prawdy ratują nas samych, ale i  tych, którzy potrafią i chcą je przyjmować.

 

Spotkanie modlitewne 11.06.2015 r.

© 2014 tylkojezus.pl