Próby…

Foto Sxc Hu 716322 27581979

W 22 rozdziale Księgi Rodzaju czytamy: “A po tych wydarzeniach wystawił Bóg Abrahama na próbę…” Abraham to postać odznaczająca się wiarą w Boga i Jego obietnice. Może właśnie dlatego Bóg poddał go próbie, oczekując, by złożył swego syna na ofiarę. Nie dyskutując ze Stwórcą, Abraham przyjął wyzwanie. Wiemy, że ta historia  kończy się “happy endem”, ponieważ Bóg jest dobry i nie na takiej ofierze Mu zależało. Bóg w życiu Abrahama był kimś najważniejszym, dlatego w tej próbie odniósł zwycięstwo.

Jaki jest twój stosunek do Boga?

Bóg poddał też próbie sędziów, którzy rządzili w Izraelu. Chciał się przekonać, czy pójdą Jego drogami. Nie tylko to było istotne. Chciał również nauczyć ich sztuki walki, by nie poddawali się pogańskim wpływom, ale walczyli o przymierze z Bogiem, jakie zawarli ich przodkowie.

Wystawiać na próbę, to ujawniać, co kryje się w sercu. Bóg chce poprzez różne próby, pokazać nam prawdę o nas samych. Często człowiek wystawia Boga na próbę, stawiając siebie na Jego miejscu. Dzieje się tak wtedy, gdy brak mu ufności i wiary w dobre zamiary Ojca względem dzieci.

Życzę Wam i sobie, byśmy podchodzili do prób w Duchu Świętym, bo tylko wtedy wyciągniemy dla siebie cenną lekcję.

Słowo zachęty z 17.09.2015 r.