Przebywaj w Bożej obecności

Foto Sxc Book 1209805 900 600
Posłuchaj nagrania

 

Wielu powiada: “Któż nam ukarze szczęście? Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza” (Ps 4;7-8). W tym zaganianym świecie, pełnym problemów, trosk, wyzwań można zatracić to, co najważniejsze – cel w życiu.

Czy zastanawiałeś się, co jest twym celem? Czy potrafisz się zatrzymać, by o tym pomyśleć?

Bóg pragnie relacji z człowiekiem. Spotkania z Nim zmieniają wszystko, nadają nowy kierunek wielu sprawom. Jego obecność w codzienności czyni nas ludźmi szczęśliwymi i spełnionymi. To właśnie w Jego obecności możesz usłyszeć słowa prawdy, które cię wyzwolą ze strachu, kompleksów, niewiary…
Boża obecność uczy nas liczyć błogosławieństwa i rodzi wdzięczność. Pomyśl, co by było, gdybyś obudził się tylko z tymi rzeczami, za które podziękowałeś wczoraj?

Każda osoba, która spotkała się z żywym Bogiem, doświadczyła czegoś nowego. Szaweł, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich otrzymał od Jezusa nowe imię – Paweł. Prześladowca chrześcijan stał się głosicielem życia i założycielem wielu kościołów. Mojżeszowi Bóg przedstawił się w gorejącym krzewie jako: “JESTEM, KTÓRY JESTEM'” i powołał go do wielkiego zadania.

Ciebie również Bóg chce używać, tam gdzie jesteś, masz mieć dobry wpływ! Spotkanie Samarytanki z Jezusem pobudziło ją, by innym opowiedzieć o Mesjaszu. Takich historii jest wiele. Bóg może ciemne noce w twoim życiu zamienić w jasny dzień i to będzie COŚ!

Słowo zachęty z 1.12.2016 r.