Przekonanie

Fot Sxc Hu Asifthebes  Fot 02

Bardzo istotne znaczenie w naszej relacji z Bogiem i naszych modlitwach ma nasze przekonanie. Przekonanie to pewność o słuszności czegoś, rodzi ono wiarę i ufność, a także pomaga przetrwać trudne chwile.

Do czego jesteś przekonany?

W świecie duchowym przekonuje nas do czegoś Bóg i diabeł. Bóg mówi, że cię kocha, że jest przy tobie, uzdrawia, pomaga, zachęca byś razem z Nim podjął wyzwanie, kochał ludzi. Natomiast diabeł próbuje przekonać cię, że jesteś bezwartościowy i beznadziejny, że Bóg cię nie słyszy, a ludzie źle ci życzą. Komu dajesz się przekonać? Zdarza się, że wierzymy diabłu i przyjmujemy jego słowa. Dzieje się tak dlatego, że za mało znamy Boga i nie ufamy mocy Jego imienia. Możemy temu zapobiec, powinniśmy czytać Słowo Boże, bo ono jest użyteczne do przekonywania siebie i innych (2 Tym. 3,16). Dopóki nie będziesz przekonany do tego, co jest ważne, nie przekonasz ludzi do Boga, a Boga do tego, o co się modlisz.

Nabieramy przekonania w czasie modlitwy i za sprawą Ducha Św. W Księdze Rodzaju (18,22-23) czytamy o tym, jak Abraham przekonywał Boga, by nie niszczył Sodomy i Gomory. Bóg sam zachęca nas do tego, byśmy wiedli z Nim spór, pokazując jak bardzo nam na czymś zależy. Mówienie ewangelii i świadectwa to przekonywanie do faktów o Jezusie – Jego przyjściu, śmierci, zmartwychwstaniu i zbawieniu, jakie w Nim ma każdy człowiek. Piotr mówił z przekonaniem i nawróciło się 3 tys. ludzi (Dz. 2,40-41). Jednak zanim to nastąpiło, miało miejsce zesłanie Ducha Św. i wspólna modlitwa kościoła.

Za sprawą Ducha Św. i podczas modlitwy będzie rosło przekonanie w naszych sercach, a to później pozwoli nam przekonać ludzi. Ważne też jest, by pamiętać, że za przekonaniem idą czyny, dlatego warto w tym celu poświęcić czas, wziąć post, okazać wsparcie, pomóc w sposób praktyczny.

Słowo zachęty z 10.12.2015 r.