Przez szacunek do duchowego autorytetu

Przez szacunek - Henryk WiejaHenryk Wieja napisał książkę pt: „Przez szacunek do duchowego autorytetu”. Autor porusza w niej bardzo ważny problem w historii świata i Kościoła a mianowicie istotę szacunku i autorytetu. W dzisiejszych czasach podważane są biblijne Boże wartości i Boży porządek, dlatego uważam, że temat ten jest bardzo istotny dla współczesnych czytelników. Kultura szacunku pochodzi z Nieba. Pan Bóg przekazał nam dekalog, w którym pierwsze trzy przykazania dotyczą szacunku wobec Boga, pozostałe zaś dotyczą szacunku wobec drugiego człowieka. Pan Jezus często zwracał uwagę na to, że brak poszanowania Bożego prawa prowadzi do chaosu oraz rozkładu życia w rodzinie i społeczeństwie. Zatem główny problem opisywanej przeze mnie książki to tworzenie kultury szacunku, opartej na niezmiennych biblijnych wartościach. Każdy człowiek pragnie być szanowany i to bez względu na to, co robi i jaki styl życia prowadzi. Z drugiej jednak strony nie zawsze ta sama osoba szanuje innych.

Opisywana książka adresowana jest zarówno do chrześcijan jak i do ludzi świeckich, ponieważ nakaz biblijny: „Wyprzedzajcie się w okazywaniu szacunku” (Rz12,10) dotyczy nie tylko wzajemnych relacji w życiu chrześcijańskim, jak również poszanowania porządku świeckiego. W obecnych czasach zarówno w mediach, jak i w polityce, a także wielu rodzinach i Kościołach słyszy się język arogancji, pogardy czy buntu wobec autorytetów, dlatego bardzo ważne jest uświadomienie sobie i zrozumienie czym jest kultura szacunku, która została ustanowiona dla każdego człowieka.

Mocną stroną tej książki są jasne i czytelne rozdziały, które zawierają w sobie podrozdziały wydzielone tytułami. Czyta się ją szybko, bo napisana jest prostym językiem. Jednak po pierwszym przeczytaniu jest potrzeba, żeby sięgnąć po nią jeszcze raz, gdyż są w niej takie treści, które dla większości czytelników mogą być nieznane. Książka zawiera w sobie prawdę, która uwalnia i naprowadza na Bożą drogę. Występujące w niej treści są bardzo cenne, wartościowe i ubogacone fragmentami z Pisma Świętego. Wiele z nich pochodzi z tekstów źródłowych co stanowi mocną stronę jej stronę. Na uwagę zasługuje elegancka okładka, która osobiście bardzo mi się podoba. Większość podrozdziałów zawiera wyodrębniony inną czcionką tekst, który zatrzymuje czytelnika i zmusza do refleksji nad przeczytanymi treściami. Książka stanowi świetny materiał do pracy z innymi ludźmi.

Osobiście bardzo podoba mi się ta książka. Jestem żoną i mamą dwóch synów, stąd znalazłam tu wiele cennych wskazówek dotyczących szacunku wobec moich członków rodziny jak również czerpię z niej wskazówki do tego, by uczyć moje dzieci szacunku wobec rodziców. 8 rozdział pt: „Autorytet dany rodzicom” jest niesamowicie ważny i zawiera w sobie bezcenne treści według których powinni funkcjonować rodzice.

Publikacja ta jest nowa, bo wydana w 2013r i dla wielu chrześcijan jeszcze nieznana. Stąd tym bardziej uważam, że powinna być bardziej rozreklamowana, by jak najwięcej ludzi mogło po nią sięgnąć. Autor daje świetne wskazówki jak w praktyce należy okazywać szacunek. Wzorem do naśladowania jest Pan Jezus Chrystus i jedynie bliska relacja z Nim oraz poszanowanie i realizowanie we własnym życiu Bożego porządku otwiera nam drzwi do Królestwa Bożego. Każdy z nas pragnie doświadczać Bożego porządku i zaopatrzenia, każdy z nas pragnie być szanowany oraz być autorytetem dla innych. Bóg pragnie tego wszystkiego dla nas pod jednym warunkiem – musimy uszanować Boży porządek i Boże prawa w naszym osobistym życiu. Tylko poprzez poszanowanie autorytetu i kulturę szacunku stajemy się osobami wpływu i duchowego autorytetu. Jednym z zasadniczych praw duchowych jest prawo szacunku wobec osób w pozycji autorytetu. Pan Bóg przykłada do niego ogromną wagę. To, jak my się do niego odnosimy, obrazuje postawę naszego serca. Pokazuje czy nasze serce znajduje się w pozycji pokory czy pychy. Poza tym, jeśli tego nie zrobimy, wówczas sami wyjdziemy spod Bożej duchowej osłony i staniemy się łatwym łupem dla przeciwnika. Autor tłumaczy, że ta duchowa osłona to klosz Bożej chwały, dzięki któremu przeciwnik Boga nie ma do nas dostępu. Zgadzam się z autorem, że istnieje ogromna potrzeba uświadamiania i poznania kultury szacunku – kultury Bożego Królestwa.

Ewa

© 2014 tylkojezus.pl