Relacje braterskie

Fot Sxc Hu Lusi   Fot 04

Bóg kocha każdego z nas i pomimo tego, że jesteśmy słabi, On nie wpatruje się w nasze słabości. Dlatego my również nie powinniśmy wpatrywać się w słabości innych ludzi.

Jezus dał nam przykazanie, żebyśmy się miłowali tak, jak On nas umiłował (J.13,34), a Jan w swoim liście (1J.4,40) mówi, że nie można jednocześnie kochać Boga i nie kochać bliźniego. Często traktujemy miłość jako wielkie uczucie, którym możemy obdarzyć tylko wybrane, szczególne osoby, lecz w tym kontekście wiąże się ona z troską, chęcią spędzania czasu, okazywaniem pomocy, gotowością do przebaczania i przepraszania.

Niekorzystnie na nasze wzajemne relacje wpływa traktowanie się powierzchowne (czyli relacje na „cześć”) i niepoważne (zapominamy o tym, co ktoś nam mówi), ocenianie i wywyższanie się nad innymi, brak czasu dla siebie, zamykanie się w swoich domach, zapominanie o wdzięczności i docenianiu. Aby zbudować trwałe, ożywcze relacje warto przestrzegać następujących zasad:

1) Traktuj drugą osobę jak dar od Boga – ona ci się nie należy, więc niech ci nie spowszednieje.

2) O ile jesteś wielki, o tyle się uniżaj!

3) Mów bardziej o sobie niż o osobach trzecich!

4) Przeproś, wyjaśnij, uniż się.

5) Mów innym komplementy i doceniaj te, które otrzymujesz.

6) Okazuj troskę i zainteresowanie tym, co dzieje się u kogoś oraz okazuj miłość w sposób praktyczny – czynem i prawdą (1J.3,13).

Spotkanie modlitewne – 22.05.2014r.