Rozczarowanie – nagranie

Foto Sxc Hu 1383851 64766981
[button link=”http://tylkojezus.pl/wp-content/uploads/2015/11/2015_11_26_Rozczarowanie_WWW.mp3″ display_style=”1″ icon_before=”im-icon-accessibility” icon_after=”im-icon-accessibility”]Posłuchaj nagrania[/button]

 

 

Nieraz w życiu doświadczamy takiego stanu, którego się nie spodziewaliśmy. Nierzadko zawodzą nas najbliżsi, jesteśmy źle traktowani przez pracodawcę bądź oczekując na coś, nic nie dostajemy. Dotyka nas rozczarowanie czymś lub kimś.

Uczucie rozczarowania nie wpływa dobrze na wiarę, ponieważ zatrzymuje nas w realizacji bożego powołania. Jeśli zaczniemy to uczucie pielęgnować, możemy dać się okraść z prawdy na swój temat. Co więcej przestaniemy dostrzegać boże działanie w naszym życiu.

Na kartach Biblii możemy dostrzec osoby, które miały w życiu momenty rozczarowań na przykład uczniowie z Emaus, o których dowiadujemy się z Ewangelii według św. Łukasza 24, 13-33. Szli drogą i rozprawiali o śmierci Jezusa. Byli smutni i rozczarowani, ponieważ spodziewali się po Nim wyzwolenia Izraela – tymczasem On został ukrzyżowany. Po chwili dołącza do mężczyzn Jezus zmartwychwstały, ale oni Go nie rozpoznają od razu. Trwanie w rozczarowaniu zamyka nam duchowe oczy na Boga, Jego miłość, plan dla naszego życia. Jak wyjść z destrukcyjnego stanu rozczarowania?

Ważne jest, byśmy sobie zadali pytanie: gdzie jestem? Jeśli zdiagnozujemy rozczarowanie w swym sercu, nie ukrywajmy tego. Następnie zawołajmy do Boga za psalmistą: “W swoim ucisku wołali do Pana, a On ich uwolnił od trwogi” Ps. 107,13. Zacznijmy ogłaszać słowa wiary płynące z Biblii, przyjmijmy boże przebaczenie i ofiarujmy je tym, którzy nas rozczarowali. Nie zapomnijmy też o radości, która jest naszą siłą. Podejmijmy decyzję, że będziemy się radować bez względu na okoliczności.

Jeszcze nie jest za późno! W miejscu spotkania z Bogiem jest zawsze wyjście z miejsca rozczarowania.

Słowo zachęty z 26.11.2015 r.