Słowa

Fot Sxc Hu Lusi   Fot 02

Bóg, stwarzając świat, wypowiadał słowa, które wywierały dobry wpływ na rzeczywistość. Od Niego pochodzi również dar mówienia, który otrzymał każdy z nas. Obdarowując nas, Bóg wyraźnie określił, do czego ten dar ma być używany (Ef. 4,29).

Mowa jest najbardziej czytelną formą, poprzez którą wpływamy na ludzi wokół nas. Nasz wpływ może być dobry lub zły, a my ponosimy za to odpowiedzialność i będziemy rozliczeni z każdego słowa (Mt. 12,36-37).

Wpływ jaki mają nasze słowa powoduje, że toczy się o nie walka. Powinniśmy być solą ziemi, która będzie hamować proces psucia się ludzi (Mt.5,13a). Złe używanie daru mowy to uleganie cielesnej pożądliwości. Słowa w emocjach, przekleństwa, kłamstwa, puste obietnice, lecz również niewypowiedziana prawda i milczenie w niewłaściwych momentach to przykłady złego wykorzystania tego daru.

Każdego dnia musimy walczyć, by opanować swój język (Jk. 3,2). Największą porażką jest to, gdy ktoś przez twoje słowa straci wiarę lub zostanie zatruty przez kłamstwo.

Dobrym wykorzystaniem Bożego daru mowy są słowa pociechy, szczere pochwały, skuteczne rady oparte na Słowie Bożym i prawda ewangelii. Nasz sposób mówienia wpływa i zaraża innych, dlatego powinniśmy pamiętać, że nasza mowa to nie tylko nasza sprawa i dbać, by była dobra.

 

Spotkanie modlitewne – 11.12.2014r.