Słowo REMA – nowe nagranie

Fot Sxc Hu Sraburton
[button link=”http://tylkojezus.pl/wp-content/uploads/2015/09/2015.09.03_Słowo_Rema_WWW.mp3″ display_style=”1″ rel=”nofollow” ]Nagranie z 03.09.2015 r.[/button]

Codziennie dociera do nas ogromna ilość słów, niektóre z nich wpływają na nasze życie, inne pozostają dla nas obojętnie. Jednak zdarza się, że również słowa z Biblii nie zawsze dotykają naszych serc i nie skutkują żadną zmianą. Lecz Bóg ma dla nas i posyła do nas szczególne słowa, które zmieniają nasze życie – są to słowa „rema” (gr.), czyli słowa pełne Bożej mocy i autorytetu, docierające do głębi naszego ducha.

Takie słowo zawsze się wypełnia, a także przenosi nas z miejsca zwątpienia w miejsce wiary, bo „wiara rodzi się ze słuchania, tym zaś co się słyszy jest słowo (gr. rema)” (Rz.10,17). Posyłając nam swoje słowo „rema”, Bóg prowadzi do nawrócenia, pokazuje swoją wolę, rozwiązanie różnych sytuacji i właściwy sposób postępowania.

Estera jest przykładem osoby, w życiu której Bóg zadziałał przez słowo rema. Była ona Żydówką, która wbrew własnej woli została żoną króla perskiego. Kiedy Żydzi znaleźli się w śmiertelnym niebezpieczeństwie na skutek dekretu umożliwiającego ich eksterminację, jej kuzyn Mardocheusz nakazał jej interwencję u króla. Lecz ten nakaz zatrzymał się na poziomie jej umysłu i emocji, dlatego uległa strachowi i nie chciała posłuchać krewnego. Dopiero za drugim razem Bóg posłał do niej przez Mardocheusza słowo „rema”, które dotarło do jej ducha, zmieniło jej postawę i sprawiło, że Estera ocaliła swój naród.

Bóg ma dla każdego z nas specjalnie przygotowane słowa „rema”, dlatego powinniśmy zapragnąć ich w naszym życiu, zabiegać o nie i wyczekiwać w czasie naszych modlitw.

 

Słowo zachęty z 3.09.2015 r.