Śmierć Jezusa

Fot Sxc Hu Ambrozjo

W księdze Izajasza 53;1-12 znajduje się opis męki i śmierci Jezusa. Czy fakt, że Jezus umarł za ciebie, jeszcze cię porusza?
On – Baranek bez skazy – ofiarował siebie, byśmy byli wolni. Jak często powracasz myślami do tamtego momentu?

W Ewangelii według Łukasza 7;44-50 Jezus wskazuje Szymonowi na postawę kobiety cudzołożnej, która miała świadomość swego grzechu. To ona łzami obmyła nogi Jezusa i włosami swymi je otarła. Jezus darował jej liczne grzechy, bo okazała miłość. Jeśli zdasz sobie sprawę z tego, że Zbawiciel ci wybaczył, to twoja miłość do Niego wzrośnie, a Jego śmierć będzie dla ciebie największą wartością.

Jest wiele powodów, dla których Jezus umarł za ciebie.

O jednym z nich możemy przeczytać w liście do Hebrajczyków 9;15 i i 1Jana 3;20-24,

“I dlatego jest pośrednikiem Nowego Przymierza, ażeby przez śmierć, poniesioną dla odkupienia przestępstw, popełnionych za pierwszego przymierza, ci, którzy są wezwani do wiecznego dziedzictwa, dostąpili spełnienia obietnicy.” (Hbr9,15)

“A jeśli nasze serce oskarża nas, to Bóg jest większy od naszego serca i zna wszystko. Umiłowani, jeśli serce nas nie oskarża, mamy ufność wobec Boga, i o co prosić będziemy, otrzymamy od Niego, ponieważ zachowujemy Jego przykazania i czynimy to, co się Jemu podoba. Przykazanie zaś Jego jest takie, abyśmy wierzyli w imię Jego Syna, Jezusa Chrystusa, i miłowali się wzajemnie tak, jak nam nakazał. Kto wypełnia Jego przykazania, trwa w Bogu, a Bóg w nim; a to, że trwa On w nas, poznajemy po Duchu, którego nam dał.” (1J 3,20-24)

o kolejnym w liście do Rzymian 8;23:

“Lecz nie tylko ono, ale i my sami, którzy już posiadamy pierwsze dary Ducha, i my również całą istotą swoją wzdychamy, oczekując przybrania za synów – odkupienia naszego ciała.”

Skoro Bóg umarł za nas to jakże miałby odmówić nam łaski, pomocy, błogosławieństwa… Przypominaj sobie o śmierci, pokutuj i znajdź 50 powodów, dla których Jezus umarł za ciebie!

Spotkanie modlitewne – 03.04.2014 r.