Tato

Fot Sxc Hu Strev

Święty Paweł w liście do Efezjan 3:14-16 nazywa Boga -Ojcem. Na Jego słowo powstał świat materialny i duchowy. Z niego wszystko się  rodziło. Jedynie człowiek powstał z prochu ziemi, Bóg tchnął w niego dech. Od samego początku Stwórca darzył wielką miłością swego syna – Adama.

W raju pierwsi ludzie żyli w cudownej relacji z Ojcem, pełnej miłości, akceptacji, bezpieczeństwa. Niestety do czasu. Przeciwnik Boga- diabeł, który na własne życzenie został ,,sierotą”zwiódł też Adama i Ewę. Od tego momentu rodzaj ludzki został osierocony, a świat stał się jednym, wielkim sierocińcem. Więź z Bogiem Ojcem została zerwana przez grzech.

Czym charakteryzuje się stan sieroctwa? Dzieci takie nie mają nazwiska i nie znają swej tożsamości. O wszystko muszą walczyć, nie dostają nic za darmo.  Myślą, że jak dadzą to stracą. Boją się zranień, dlatego nie ufają innym.

Ewangelia to dobra nowina o Ojcu, który utracił swe dzieci, ale pragnie je odzyskać. Bóg na kartach Starego Testamentu w sposób szczególny troszczył się o sieroty.Był ich opiekunem i obrońcą. Ojciec widząc jak ludzie cierpią, postanowił posłać na ziemię swego reprezentanta – Jezusa. Jezus pokazał nam jaki jest Ojciec naprawdę. Czy pozwoliłeś na to, by Ojciec cię zaadoptował?

Jeśli tak, to pamiętaj, że nie jesteś już sierotą! Jesteś  dzieckiem Boga, Jego dziedzicem (Galatów 4:6-7 ). Otrzymałeś ducha przybrania za syna i córkę. Możesz wołać ,,Abba Ojcze!”. Dla Ojca jesteś ważny  nie dlatego, że coś robisz, ale z faktu bycia dzieckiem. I to wystarczy!

Pamiętaj, że w DOMU OJCA obowiązują inne zasady niż w sierocińcu. Od Boga uczysz się dawać wszystko co masz, bo wiesz, że On jest hojny i odda ci wszystko. Swoje znaczenie i wartość znajdujesz w Nim.  Nie musisz wszystkiego rozumieć, wiedzieć, możesz być słaby i korzystać z Jego mocy. A czego pragnie Ojciec? Byś był blisko Niego. Bądź jak dziecko! Ciesz się chwilą, wielbij Ojca, odrzuć zachowawczość i wyrafinowanie! Podobno najbardziej podobni do Jezusa są ci, którzy najbardziej przypominają dzieci.

 

Spotkanie modlitewne 12.03.2015 r.