Ucieczka do Boga

Fot WK

Autor Psalmu 55 mówi o swoim pragnieniu i potrzebie ucieczki: „Gdybym miał skrzydła jak gołąb, to bym uleciał i spoczął – oto bym uszedł daleko, zamieszkał na pustyni.”

Każdy z nas ma czasem ochotę uciec od rzeczywistości, w której się znajduje, od negatywnych uczuć, od bólu, żalu czy nienawiści. Czy masz takie miejsce schronienia, przestrzeń, do której uciekasz w ciężkich chwilach?

Jednak uciekanie do takiego miejsca bez dopuszczenia tam Boga jest nieskuteczne. Bóg jest najlepszą ucieczka dla serca. Sam Jezus wzywa, by się do Niego uciekać: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.” (Mt.11,28)

Bóg cały czas czeka, byś mógł się u Niego schronić, On jest naszą ucieczką (Ps.46,2). Przy Bogu możemy nie tylko schronić się i odpocząć, lecz również nabrać sił i wyjść umocnieni.

Jedną z biblijnych postaci, która uciekała do Boga był Mojżesz. Podczas jednej z takich ucieczek spotkał Go w krzewie gorejącym. My również możemy doświadczyć Bożej obecności, poznać Jego wolę, kiedy przebywamy z Nim sam na sam. Uciekanie się do Boga powoduje, że znajdujemy się w miejscu, które jest szczególnie chronione i zabezpieczone. Nie spotka nas tam nic złego i nie dosięgnie nas żadne skażenie tego świata. Zezwolenie na wejście do tego szczególnego miejsca mamy dzięki Jezusowi – dzięki Jego śmierci za nas i zmartwychwstaniu.

 

Spotkanie modlitewne – 4.09.2014 r.