Uczeń w ukryciu – nagranie

Foto Sc Sxc Hats 80288 900 600 WWW
[button link=”http://tylkojezus.pl/wp-content/uploads/2016/03/2016_03_10_Uczeń_w_ukryciu_WWW.mp3″ display_style=”1″ icon_before=”im-icon-accessibility” icon_after=”im-icon-accessibility”]Posłuchaj nagrania[/button]

 

Józef z Arymatei był poważnym, cieszącym się społecznym uznaniem dojrzałym mężczyzną. Był człowiekiem zamożnym i należał do Rady, która w tamtych czasach prawowała w Izraelu najwyższą władzę religijną i sądowniczą. Współcześni mu ludzie uważali go za osobę prawą i sprawiedliwą. Można powiedzieć, że miał wszystko, czego można chcieć od życia.

Jednak nosił w sercu wątpliwości odnośnie Jezusa. Najprawdopodobniej miał okazję słuchać Jego nauki i rozmów z faryzeuszami, brał udział w Jego przesłuchaniach przed Sanhedrynem. Osoba Jezusa wywarła na niego duży wpływ, jednak przez dłuższy czas ukrywał się z tym. Dopiero sytuacja, w której skazano Jezusa na śmierć, zmieniła postawę Józefa. Nie przystał na uchwałę Rady i nie zgadzał się z jej czynami, choć ryzykował nie tylko utratą pozycji, lecz i życiem. Po śmierci Jezusa, (kiedy apostołowie zwątpili i rozproszyli się) on odważnie poszedł do Piłata, prosząc o oddanie mu Jego ciała. Postawił na szali swoją posadę i społeczny szacunek. Następnie pochował Jezusa w swoim własnym, nowym grobie, który był czymś bardzo kosztownym.

Postawa Józefa z Arymatei powinna zachęcać nas do tego, byśmy nie szczędzili czasu i pieniędzy dla spraw Królestwa Bożego. Nie możemy iść za tłumem i trwać w wygodnym i bezpiecznym dla nas miejscu, bojąc się opinii ludzkiej. Najwyższy czas, by wyjść z ukrycia i w odwadze przyznawać się do bycia chrześcijaninem.

Słowo zachęty z 10.03.2016 r.