Usługiwanie innym

Fot Sxc Hu Johnnyberg

Bóg dał nam na ziemi określony czas, który nieustannie kurczy się i ubywa. Jest on najbardziej wartościową i drogocenną rzeczą, jaką posiadamy, dlatego należy dobrze go wykorzystać, pamiętając, że on nie jest dla nas, lecz dla innych.

We fragmencie Gal. 5,13 czytamy, że mamy sobie wzajemnie służyć – to jest jedyny właściwy sposób spożytkowania danego nam czasu:

“Wy zatem, bracia, powołani zostaliście do wolności. Tylko nie bierzcie tej wolności jako zachęty do hołdowania ciału, wręcz przeciwnie, miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie!”

Jezus swoim przykładem przedstawił nam model służby (J.13,1-17), który powinien zawierać następujące elementy: miłość jako motywację działania, gotowość sługi do tracenia pozwalająca mu usługiwać, inicjatywa po stronie służącego, troska o relacje z Bogiem, błogosławieństwo oraz postawa nieoczekująca pochwał i uznania.

Jednak na każdego, kto chce służyć diabeł zsyła pokusy podobne do tych, którymi chciał zwieść Jezusa (Mt.4,3-11). Te trzy główne pokusy to chęć bycia samowystarczalnym, chęć spektakularnego działania, chęć bycia silnym i posiadania władzy. Lecz Duch Święty przychodzi nam z pomocą, byśmy odpierając pokusy, wykorzystali resztę swojego czasu na działanie dla innych.

Spotkanie modlitewne – 24.04.2014r.