Wezwij imienia Pana, a będziesz zbawiony!

© 2014 tylkojezus.pl