Wiara – nagranie

Fot Sxc Hu Sarej
[button link=”http://tylkojezus.pl/wp-content/uploads/2015/10/2015_10_29_Wiara_WWW.mp3″ display_style=”1″ icon_before=”im-icon-accessibility” icon_after=”im-icon-accessibility”]Wiara – posłuchaj nagrania[/button]

 

Wiara według listu do Hebrajczyków 11;1 jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Wiara jest dowodem na to, co już posiadam. Tak jak paragon jest dowodem na posiadany towar. Gdy mamy wiarę, możemy otwierać drzwi do niewidzialnej rzeczywistości i czerpać z jej zasobów. Bóg upodobał sobie w sercach wierzących, dlatego nie cofaj się w drodze za Nim. Czyń kroki w wierze, a będziesz w niej wzrastał.

„Samych siebie badajcie, czy trwacie w wierze” 2 Kor.13;5.
Polecenie badania swej wiary daje nam św. Paweł w jednym ze swoich listów. Jak zatem to robić?
– drzewo poznajemy po owocach, jakie owoce wydajesz?
– jak reagujesz w dobrym i złym dla ciebie czasie?
– wiara działa przez miłość, jak kochasz?

Przykładem człowieka wiary może być Jozue. Postać ze Starego Testamentu, która wprowadziła Izraelitów do Ziemi Obiecanej. Nie doszłoby do tego, gdyby ów mąż, nie wierzył słowom Boga, które zachęcały do odwagi i zdobycia silnie obwarowanego miasta – Jerycha. Jerycho może mieć znaczenie symboliczne dla nas. Może to być coś, co blokuje, odgradza cię od Boga, relacji z innymi, od powołania… Każdy z nas zanim wejdzie do Ziemi Obiecanej stanie przed Jerychem. Jeśli będziemy mieli wiarę, zwyciężymy!
Jerycho miało swój słaby punkt. Była nim Rachab. Kobieta- nierządnica, która uwierzyła Bogu i ukryła Jego wysłańców, narażając się na utratę życia, majątku, względów króla. Wyznając swoją wiarę rzekła: „Tylko Pan, wasz Bóg, jest Bogiem wysoko na niebie i nisko na ziemi” Joz. 2;11. Dzięki postawie wiary Rachab ocaliła nie tylko siebie, ale i swych bliskich. W liście do Hebrajczyków jest wspomniana jako przykład wiary, wyrażający się w konkretnym działaniu.

Słowo zachęty z 29.10.2015 r.

© 2014 tylkojezus.pl