Wielkanocne życzenia

Fot Sxc Hu Eustatiub

Niech to nie będą święta kurczaczka, pisanek i zajączków. Te dni są zbyt cenne, by je zmarnować!

Nasz Pan, Jezus Chrystus, posłusznie poszedł na krzyż i dał się na nim zabić, aby nas ocalić. Zapłacił za nas najwyższą cenę i zrobił to z miłości. Powstał z martwych i pokonał śmierć, bo jest od niej potężniejszy!

To Wielkanoc przed nami – czas świętować Boże zwycięstwo!

Życzymy Wam, drodzy Czytelnicy, aby te świąteczne dni były wykorzystaną okazją do nawrócenia, do wypowiadania słów: „przepraszam” i „wybaczam”, do okazania miłości w praktyczny sposób, do zatopienia się w lekturze Słowa Bożego i Bożej obecności.

Albowiem tak mówi Pan Bóg, Święty Izraela: W nawróceniu i spokoju jest wasze ocalenie, w ciszy i ufności leży wasza siła.” Iz30,15a

Ekipa tylkojezus.pl

Zapraszamy na spotkanie modlitewne w czwartek (17.04) do Krapkowickiego Domu Kultury, godz.19:00.