Wierność

Fot Sxc Hu Alinebrasi

Pod słowem wierność kryje się m.in. oddanie i przywiązanie. Dziś jest ona niemodna, narażona na ataki i szyderstwa. W zastraszającym tempie wzrasta liczba rozwodów, spowodowanych jest niewiernością. Rozpadają się przyjaźnie, ludzie odchodzą od Boga. Cóż zatem jest przyczyną braku wierności?

Geneza niewierności wypływa z ludzkiego egoizmu. Dla wielu liczy się tylko to, co dogodne, przyjemne, własna racja, własna wizja na przyszłość. Trudno jest zbudować dobrą relację z człowiekiem czy Bogiem bez szczerość, lojalności, zaufania.

W Księdze Powtórzonego Prawa 7;9 Bóg nazywa siebie wiernym i zachowującym przymierze.W psalmie 145;13 czytamy, że Pan jest wierny w każdym swym słowie. Bóg szanuje i honoruje wierność.

Komu wierzysz i na kim polegasz w swoim życiu? Czy jest to Bóg? Na co jesteś gotowy dla Jezusa w dniu dzisiejszym? Tym, co jest niezbędne, by wytrwać przy Bogu jest twoja wiara. Nierzadko jej miernikiem są doświadczenia, w których okazuje się komu wierzysz. Zawalcz dziś o wiarę, nie zniechęcaj się brakiem owoców, szukaj woli Bożej i wypełniaj ją! Twoim powołanie jest bycie Dzieckiem  Bożym!
„Odrzuciwszy więc wszelkie zło, wszelki podstęp i udawanie, zazdrość i jakiekolwiek złe mowy, jak niedawno narodzone niemowlęta pragnijcie duchowego, niesfałszowanego mleka, abyście dzięki niemu wzrastali ku zbawieniu.” 1P2,1-2

Spotkanie modlitewne – 29.05.2014r.

© 2014 tylkojezus.pl