Właściwa koncepcja Boga

Sxc Hu Fot Pale

To, co przychodzi ci do głowy, gdy myślisz o Bogu, najpełniej Cię określa. Obraz Boga, jaki nosisz w sercu wpływa z kolei na to, jak się wobec Niego zachowujesz.

Fałszywe, niewłaściwe wyobrażenie o Bogu nazwane jest w Biblii bałwochwalstwem, a jego przyczyną jest ciemność w naszych sercach. By uniknąć bałwochwalstwa i coraz większego pogrążania się w ciemności, możemy poznawać Boga poprzez Biblię, która odpowiada na pytanie, jaki jest Bóg i jaką ma naturę. On przedstawia się jako niezmienny, wszechmogący, wszechwładny, pełen miłości, wieczny, święty, wierny, sprawiedliwy, będący w trzech osobach i jednocześnie jeden i jednomyślny… Każda z tych cech i atrybutów jest warta, by ją odkryć i zgłębić.

Poznawanie Boga to nasze zadanie, cel naszego życia. W Oz. 6,6 Bóg mówi, że pragnie naszej miłości i tego, byśmy go poznawali, a nie chce ofiar i ochłapów naszego serca i czasu:

“Miłości pragnę, nie krwawej ofiary, poznania Boga bardziej niż całopaleń.” Oz6,6

Poznając Boga, możemy się również Nim zachwycać. Nie zadowalaj się tym, jak dzisiaj znasz Boga. Każdy dzień jest okazją, by poznać Go w nowy sposób. Dzięki temu życie z Bogiem nie jest nudne, lecz staje się wspaniałą przygodą.

Poznawanie Boga to najlepsza rzecz, jaką możesz zrobić ze swoim czasem!

 

Spotkanie modlitewne – 7.08.2014r.