Wykorzystaj swój kryzys – nagranie

Fot Sxc Hu Cempey
[button link=”http://tylkojezus.pl/wp-content/uploads/2015/12/2015_12_03_Wykorzystaj_swój_kryzys_WWW.mp3″ display_style=”1″ icon_before=”im-icon-accessibility” icon_after=”im-icon-accessibility”]Posłuchaj nagrania[/button]

 

Wiele postaci biblijnych łączy wspólny element: czas słabości, trudności, braku kontroli nad swym życiem. Zarówno Mojżesz, Dawid jak i Piotr, Józef czy inni mężowie boży przechodzili przez momenty cierpienia, zakwestionowania, słabszej wiary.

Dla nas również takie chwile nie są czymś obcym. Przyczyna gorszego czasu może być:
– bezpośrednia, np.: utrata pracy, choroba, różne okoliczności;
– pośrednia, w której nie wyklucza się jakiegoś bożego celu.

Gorszy czas jest czymś normalnym. Nie jest on w stanie zatrzymać bożego planu względem ciebie. Bóg może posłużyć się twoją mocną i słabą stroną, fragment z 2 Listu do Koryntian 12, 9-10 mówi: “Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”.

Jak się zachować w trudnym czasie?

Jezus mówi: “Nie bój się, tylko wierz!”. Zachwyć się tym, co Jezus zrobił dla ciebie. Wierz w Jego miłość, która zawiodła Go na krzyż. Trwanie w światłości, prawdzie- jest kolejnym krokiem, by zwycięsko przetrwać próbę (1 Jan 1,17). Spróbuj czynić małe kroki w zaufaniu Bogu, by ci, którzy nie mają nadziei, odnaleźli ją w Jezusie.

Słowo zachęty z 3.12.2015 r.