Zaczyna się od myśli

Sxc Hu Avolore

Nasze myśli są polem, o które toczy się nieustanna walka. Tam diabeł zakłada swoje warownie, jeśli mu  na to świadomie – bądź nie – pozwolimy. Pewne myśli możesz zaakceptować lub odrzucić. W Ewangelii  według Mateusza 12;34-35 czytamy:

,,Przecież z obfitości serca mówią usta.Dobry człowiek z dobrego skarbca wydobywa dobre rzeczy, zły człowiek ze złego skarbca wydobywa złe rzeczy”.

Każda myśl wydaje jakiś owoc, gdyż jak myślisz, tak też czynisz. W myślach oskarżamy i uniewinniamy. Tam toczy się walka między kłamstwem a prawdą. Diabeł wzbudza w myślach strach, niepokój, oskarżenia itp.

Bóg natomiast pragnie zmieniać nasz sposób myślenia na Swój. Boża prawda, która jest ukryta w Słowie Bożym, ma moc zmienić twe myśli. Złe myśli będą nas atakować, ale my- jako Dzieci Boże – w Jego autorytecie mamy się im sprzeciwiać, ogłaszając prawdę! Diabelskie myśli są jak złodziej, który kradnie, niszczy, zabija. Tworzą warownie w twym umyśle, które cię niszczą. Nasz wróg często podsuwa ,,pozornie dobre” myśli jak troska o bliskich, o przyszłość, np. kup lepszy samochód, większe mieszkanie… które z czasem zajmują twój umysł w całości.

Jak burzyć warownie w myślach? 2Kor 10;3-6 “Naszym orężem jest prawda!…”

Wprowadzaj Słowo Boże w czyn, przeciwstawiaj się diabłu Słowem Boga, a ucieknie od ciebie. O czym zatem mamy myśleć? W liście do Filipian 4;8-9 mamy odpowiedź:

W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym – to miejcie na myśli! Czyńcie to, czego się nauczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.”

 

Spotkanie modlitewne – 25.09.2014 r.