Żebyś nie żałował

Kiedy przyjmiesz miłość Boga całym sercem, to odpowiesz Jemu tym samym. Będziesz mówił o potrzebie nawrócenia i wezwaniu Jezusa, które wciąż jest aktualne… Oto ostatnie nauczanie z naszego nabożeństwa.