Zmagania chrześcijanina – nagranie

Foto Sxc Personal 885544 WWW
[button link=”http://tylkojezus.pl/wp-content/uploads/2016/02/2016_02_18_Zmagania_chrześcijanina_WWW_2.mp3″ display_style=”1″ icon_before=”im-icon-accessibility” icon_after=”im-icon-accessibility”]Posłuchaj nagrania[/button]  

Dusza chrześcijanina jest polem walki między tym, co duchowe, a cielesnością. To ona nękana jest różnymi emocjami. Jeśli Boża wola weźmie górę, wtedy stajemy się zwycięzcami. Przegrywamy za każdym razem, gdy nasza cielesność przejmuje ster.

W Biblii opisane są postacie, które poprzez swoje decyzje zwyciężały, bądź ponosiły klęskę. Tragiczną postacią był Saul, który nie chciał pogodzić się z wolą Bożą. Żywił w sercu nienawiść do wybrańca bożego- Dawida. I choć miał chwile ocknięć, jednak ostatecznie nie zmienił swego nastawienia i przegrał. Bohaterką godną naśladowania była Estera. Bóg przez ową kobietę chciał uratować swój naród, a ona ostatecznie otworzyła się na Jego plan, stanęła we właściwym miejscu i zwyciężyła. Nasz Pan Jezus Chrystus również stoczył zwycięską walkę w ogrójcu, bo pomimo lęku, wypełnił wolę Ojca.

Wynik naszej walki ma niemały wpływ na nasze relacje z Bogiem i ludźmi. Słowo Boże zachęca nas, byśmy nie dręczyli swej duszy myślami (Mądrości Syracha 30,21) Nie trwajmy w udręce! Jest sposób na wyjście z dręczących myśli i emocji. Kluczem jest podjęcie decyzji zgodnej z wolą Bożą i trwanie w niej. Bóg nie ma przed nami tajemnic, wszystko, co ważne, zostało napisane w Jego Słowie (Księga Micheasza 6;8)

„Powiedziano ci człowiecze, co jest dobre. I czegoż żąda Bóg od ciebie”

Trwajmy w dobrych decyzjach, a zbierzemy zwycięskie owoce.

Słowo zachęty z 18.02.2016 r.

© 2014 tylkojezus.pl