Czy znasz swojego Zbawiciela? – nagranie

Fot Sxc Hu Igoghost
[button link=”http://tylkojezus.pl/wp-content/uploads/2015/10/2015.10.01_Znać_Jezusa_WWW.mp3″ display_style=”1″ icon_before=”im-icon-accessibility” icon_after=”im-icon-accessibility” size=”medium”]Czy znasz swojego Zbawiciela? – posłuchaj nagrania[/button]

 

Czy twoje życie świadczy o tym, że znasz Jezusa? W 1 J 2,3-6 jest napisane: „Po tym zaś poznajemy, że Go znamy, jeżeli zachowujemy Jego przykazania.” Jeżeli postępujesz tak jak Jezus, jeśli starasz się myśleć w każdej sytuacji, co zrobiłby Jezus, reagujesz tak, jak On reagował, to znaczy, że prawdziwie Go znasz. Aby odpowiedzieć sobie na to pytanie, trzeba jednak wiedzieć, jaki On był.

Biblia dostarcza nam na ten temat wiele informacji. Jezus mimo iż był Synem Bożym nie postrzegał siebie jako kogoś stojącego ponad prawem, ogołocił samego siebie i stał się posłuszny, aż do śmierci na krzyżu (Fil 2,6-8), znał ludzkie serca, ale nikogo nie osądzał (Łk 7,36-50), przebaczał i uczył innych przebaczania. Jezus wprowadzał Boże Królestwo tam, gdzie był, kierował się miłością do ludzi, wobec nikogo nie był obojętny. Nie rzucał słów na wiatr, nie plotkował, wszystko, co mówił przynosiło dobro słuchającym. Jezus nie wskazywał na siebie, ale chciał by oddawano chwałę Bogu, nie chciał udowadniać ludziom, jak jest święty i wspaniały.

Ale nie wystarczy sama wiedza na temat tego, jaki był Jezus. On pragnie byśmy Go naśladowali, by prawda o Nim nas przemieniała. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest ciągłe zbliżanie się do Niego i poznawanie Go w Jego Słowie, na modlitwie, w towarzystwie innych ludzi wierzących. Jeżeli będziesz wpatrywać się w Jego oblicze, zaczniesz jaśnieć Jego blaskiem.

Słowo zachęty z 1.10.2015 r.

© 2014 tylkojezus.pl