Zobaczyć, zrozumieć, zastosować!

Foto Sxc Hu 1441975 62539472

Podstawą zdrowia fizycznego jest dobra dieta i wysiłek fizyczny. Podobnie jest w sferze duchowej – żeby nie upaść na zdrowiu musimy karmić się Słowem Bożym oraz wprowadzać je w czyn (Łk.6,46-49). Nie mamy dziś problemu z dostępem do duchowego pokarmu, często z niego korzystamy a Boże Słowo porusza nasze serca. Jednak nie zawsze wydajemy owoce tego, co czytamy. Wynika to ze stanu serca, bo ono musi być żyzne, by wydało plon (Łk.8,5-8.15).

Pokarm, którym karmi nas Bóg jest pełnowartościowy, ale by możliwe było wchłonięcie się tego pokarmu w nasz duchowy krwiobieg, potrzebujemy Ducha Św., bo to On ożywia, a litera zabija. Duch Św. sprawia, że Słowo Boże jest dla nas aktualne i daje nam moc do  realizowania go. Jak wyglądają twoje relacje z Duchem Świętym?

Samo wchłanianie Słowa Bożego jednak nie wystarczy, musimy wprowadzić je w czyn. To jest jak wysiłek fizyczny, przy którym potrzeba  wytrwałości, czyli nie chaotycznego, lecz uporządkowanego i zaplanowanego działania, którym jest modlitwa, czytanie Biblii, pomoc, głoszenie ewangelii itd. W 1Tym.4,7-10 czytamy, że mamy ćwiczyć się w pobożności i myśleniu po Bożemu. Nie warto też faszerować się suplementami diety, ale budować duchowe zdrowie dzień po dniu, gdyż tylko wtedy będzie ono trwałe. Negatywne emocje osłabiają przyswajalność Bożego Słowa. Wobec Słowa Bożego warto zatem stosować metodę “3Z – Zobaczyć, Zrozumieć, Zastosować”.

 

Spotkanie modlitewne 19.03.2015 r.