Chrześcijanin – człowiek rzeczy i spraw niewykonalnych