Co robimy

Wspólnota Chrześcijańska z Krapkowic.

Jesteśmy wspólnotą ludzi, których łączy miłość do Jezusa Chrystusa.

Naszym celem jest odnawianie relacji z Bogiem Ojcem oraz rozszerzanie Królestwa Bożego na Ziemi.

Naszą ambicją jest stawanie się uczniami Jezusa Chrystusa i sługami Jego Ewangelii.

Naszym niedoścignionym wzorem i nauczycielem jest Jezus Chrystus.

Naszą pomocą w życiu jest sam Bóg działający w Duchu Świętym.

Naszą zapłatą jest życie wieczne w niebie oraz Boże błogosławieństwo, Jego miłość i przyjaźń już tu na Ziemi.

Nasz styl życia wykreowany jest przez Pismo Święte.

Naszą radością jest życie z Nim.

Nasza społeczność ma charakter otwarty, charyzmatyczny i ponad wyznaniowy.

Masz więcej pytań? Napisz do nas: