formularz

Szczyrk 2017

Imię:*
Nazwisko:*
Płeć*
Wiek (w latach) *
Adres e-mail*
Informacja o uczestniku - proszę zaznaczyć właściwą opcję. UWAGA: osoby dorosłe, które dotąd brały udział w obozie tylko jako uczestnik młodzieżówki, wybierają opcję "Dorosły: jadę pierwszy raz" *

Regulamin letniego obozu młodzieżowego Szczyrk 2019. Należy pobrać plik (klikając w link poniżej), wydrukować, wypełnić i dostarczyć Organizatorowi (dotyczy młodzieży).

--->Regulamin obozu młodzieżowego


UWAGI:
Podaj informacje istotne m.in. przy zakwaterowaniu i wyżywieniu
np. konieczna dieta, zalecany pokój 1-os. z powodu "głośnego" snu itp.

Zapoznałam/em się z Regulaminem wyjazdu i akceptuję jego warunki.*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus”, Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach z siedzibą os. Sady 1, 47-303 Krapkowice – Administratora Danych Osobowych, w celu zorganizowania letniego obozu wypoczynkowego.*
[Dotyczy zgłoszenia osób niepełnoletnich] Jako opiekun/rodzic wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych dziecka przez Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus”, Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach z siedzibą os. Sady 1, 47-303 Krapkowice – Administratora Danych Osobowych, w celu zorganizowania letniego obozu wypoczynkowego.

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że:
- podanie moich danych jest dobrowolne,
- mogę w dowolnym momencie cofnąć zgodę*
- przysługuje mi prawo dostępu do treści moich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu oraz żądania przeniesienia danych do innego administratora*
- wymienione prawa mogę zrealizować wysyłając email na adres rodo@tylkojezus.pl z adresu, którego zgoda dotyczy,
- mogę wnieść skargę do organu nadzorczego – Komisji Ochrony Danych Osobowych Kościoła Bożego w Chrystusie pisząc na adres kodo@kbwch.pl,
- moje dane nie są profilowane ani przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy,
- w celach meldunkowych moje niezbędne dane (imię i nazwisko) zostaną przekazane CKiR Orle Gniazdo Szczyrk Sp. z o.o., ul. Wrzosowa 28a, 43-370 Szczyrk
- dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia realizacji podanego celu.

* w przypadku zawarcia umowy na usługę, czyli np. przyjęcia zgłoszenia na obóz, co zostało potwierdzone odpowiednią wpłatą, nie jest możliwe usunięcie danych, ani cofnięcie zgody, ponieważ dane są niezbędne do prawidłowego wykonania zawartej umowy, również w przypadku odstąpienia od niej.

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia 2016/679 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Aby wysłać podaj prawidłowy wynik: