Krótka relacja z wykładu

17 Ewst

„Kościół nasz dom”, to tytuł wykładu dr. Sławomira Torbusa, wykładowcy akademickiego oraz badacza języka i kultury starożytnej Grecji. Dziś to hasło dla jednych jest pewną oczywistością i banałem, niestety, jednocześnie pozbawionym treści. Dla innych jest polem głębokich przemyśleń i wciąż aktualnym wzorem właściwego porządku i organizacji życia.

Mówca w przystępny sposób przedstawił zarys struktury społecznej Cesarstwa Rzymskiego w czasach pierwszych chrześcijan, model domu i rodziny oraz kształtujący się na tym tle model kościoła. Okazuje się, że Apostoł Paweł, zakładając kolejne wspólnoty uczniów Jezusa w miastach Imperium Rzymskiego, nie starał się tworzyć nowatorskich struktur i skomplikowanych instytucji. Wręcz przeciwnie, doskonale dopasował się do istniejącego schematu funkcjonowania ówczesnego społeczeństwa, opartego na wspólnocie domowej. I właśnie dom stawał się pierwszym miejscem funkcjonowania kościoła, a głowa rodziny stawała się też głową domowego kościoła, odpowiadając za życie duchowe domowników. Taki model kościoła był czytelny, zrozumiały i łatwy do zaakceptowania dla ówczesnych ludzi. Okazał się rozwiązaniem idealnym.

A jak ma wyglądać kościół, nasz dom, w dzisiejszych czasach? Czy mamy starać się odtworzyć wzór propagowany przez Pawła przed wiekami? Czy raczej wzorem Apostoła Narodów wnieść zdrowe zasady Bożego Słowa w dzisiejsze realia życia społecznego? Z tą otwartą kwestia zostawił słuchaczy nasz gość z Wrocławia. Odpowiedź zaś niech podsuwa Duch Święty w sercach każdego z nas.