Program

Stowarzyszenie "Royal Rangers Polska"(w skrócie RRP), jest częścią międzynarodowej, chrześcijańskiej organizacji skautowej Royal Rangers, która działa od 1962 roku w ponad 80 krajach na całym świecie.

RRP odwołuje się do najlepszych tradycji międzynarodowego skautingu i polskiego harcerstwa.

Celem działalności wychowawczej RRP jest fizyczny, psychiczny, społeczny i duchowy rozwój dzieci i młodzieży w duchu wartości chrześcijańskich, patriotycznych i obywatelskich.

Ideały wychowawcze RRP określają:

 • 1. Złota Zasada.
 • 2. Przyrzeczenie.
 • 3. Prawo Royal Rangers.

Złotą Zasadę stanowią słowa Jezusa Chrystusa: "A więc wszystko, co byście chcieli, aby wam ludzie czynili, to i wy im czyńcie." (Ewangelia Mateusza 7,12)

Przyrzeczenie brzmi: "Z Bożą pomocą uczynię wszystko, aby służyć Bogu, Jego Kościołowi i bliźnim, przestrzegając Prawa Royal Rangers i wprowadzając w życie Złotą Zasadę."

Prawo Royal Rangers brzmi:

Royal Rangers jest:

 • 1. Gotowy – psychicznie, fizycznie, duchowo.
 • 2. Czysty – na ciele, w myślach i w mowie.
 • 3. Uczciwy – nie kłamie, nie oszukuje, nie kradnie.
 • 4. Dzielny – odważny w obliczu niebezpieczeństwa, krytyki i groźby.
 • 5. Wierny – Bogu, Kościołowi, rodzinie, przyjaciołom.
 • 6. Uprzejmy – miły, grzeczny, troskliwy.
 • 7. Posłuszny – rodzicom, liderom, przełożonym.
 • 8. Duchowy – modli się, czyta Biblię, głosi Ewangelię.

Nasze cele realizujemy przez:

 • 1. Systematyczne zbiórki w szczepach, w systemie zastępowym.
 • 2. Zajęcia na obozach skautowych, wędrownych, ekstremalnych, międzynarodowych, itp.
 • 3. Zdobywanie stopni skautowych.
 • 4. Zdobywanie sprawności.
 • 5. Szkolenia skautów i instruktorów.
 • 6. Realizowanie projektów edukacyjnych, patriotycznych, sportowych, charytatywnych i innych.