Slide background
Slide background
Slide background

Szczyrk 2016

Miejsce wyjazdu: Ośrodek Wypoczynkowy “Orle Gniazdo” – Szczyrk.

Ośrodek “Orle Gniazdo” położony w Beskidzie Śląskim u podnóża Klimczoka (1 119 m n.p.m.) i Skrzycznego (1 257 m n.p.m.) w dolinie rzeki Żylicy. To dobre miejsce odpoczynku w bliskim kontakcie z naturą i czystym górskim powietrzem.

Wyjazd ten, to jednak nie tylko oferta tygodniowego dobrego wypoczynku, ale przede wszystkim szansa na przeżycie wakacji z Bogiem, udział w wykładach i dyskusjach na temat osobistej wiary i więzi z Bogiem.

Termin: 3-10.07.2016 r.
rozpoczęcie: 3.07.2016 r. godz. 17:00
zakończenie: 10.07.2016 r. godz.15:00

Koszt uczestnictwa:
480zł/ 440zł(studenci) do 15 czerwca,
500zł/ 460zł(studenci) po 15 czerwca.

Potwierdzeniem rejestracji koniecznym do przyjęcia zgłoszenia jest wpłata zaliczki w kwocie 100 zł na poniższy numer konta z podaniem tytułu: „imię i nazwisko – zaliczka Szczyrk”.

Nr konta bankowego:
53 1240 1659 1111 0010 6370 3420

Resztę płatności można uiścić przelewem do 30.06.2016 r. lub na miejscu.

Organizator wyjazdu:
Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus” jako Organizator zaprasza wszystkich chętnych na wakacyjny wyjazd „Szczyrk 2016″.

Ramowy regulamin obozu

1. Organizatorem obozu jest Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus” KBwCH z siedzibą w Krapkowicach.

2. Uczestnikiem obozu może być osoba pełnoletnia, osoba niepełnoletnia pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów oraz osoba niepełnoletnia legitymująca się zgodą rodziców.

3. Obóz ma charakter otwarty i prowadzony jest w nurcie chrześcijańskim opartym o Pismo Święte.

4. Celem obozu jest zwiastowanie Ewangelii Jezusa Chrystusa, zachęta uczestników do poznania Pisma Świętego oraz skonfrontowanie każdego uczestnika z osobą Jezusa Chrystusa, Bożą miłością i planem.

5. Uczestnik obozu powinien zabrać ze sobą niezbędne rzeczy osobiste odpowiednie do pory roku i miejsca wyjazdu, przybory higieniczne oraz notatnik, długopis i jeden egzemplarz Pisma Świętego (preferujemy przekład Pisma Świętego Starego i Nowego Testamentu – wydanie Biblii Tysiąclecia).

6. Uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport, legitymację szkolną, studencką) na wypadek sytuacji losowej.

7. Uczestnik obozu zobowiązany jest punktualnie i czynnie uczestniczyć we wszystkich punktach programu obozu.

8. Niemożność wzięcia udziału w zajęciach objętych programem, spowodowana chorobą lub złym samopoczuciem należy zgłosić do Organizatorowi obozu.

9. Uczestnik obozu zobowiązany stosować się do niniejszego ramowego regulaminu obozu oraz regulaminu porządku danego Ośrodka Wypoczynkowego, w tym obowiązującej ciszy nocnej.

10. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności materialnej za sprzęt elektroniczny oraz inne rzeczy wartościowe i pieniądze uczestników nie oddane w depozyt Organizatorowi obozu.

11. Uczestnik ponosi materialną odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas pobytu na terenie Ośrodka Wypoczynkowego lub osobom trzecim.

12. W przypadku spożywania alkoholu, korzystania ze środków odurzających i palenia tytoniu lub poważnego naruszenia regulaminu obozu/ośrodka, w tym dobrych obyczajów i zasad współżycia społecznego, uczestnik zostanie wydalony z placówki wypoczynku na koszt własny i bez możliwości zwrotu zapłaty z tytułu niewykorzystanych świadczeń.

13. Rezygnacja z imprezy/obozu po jej rozpoczęciu, skrócenie pobytu lub nie wykorzystanie części świadczeń nie upoważnia do zwrotu jakichkolwiek kosztów, w tym zaliczki.

14. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Formularza Zgłoszeniowego Uczestnika Wypoczynku zamieszczonego na stronie internetowej https://tylkojezus.pl/.

15. Wypełnienie Formularza zgłoszeniowego jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!