NABOŻEŃSTWA NIEDZIELNE

Na nabożeństwach po prostu się modlimy. Nie ma żadnych reguł. Wypowiadamy szczere słowa. Nie ma żadnych reguł w tej kwestii. Śpiewamy wiele poiosenek, a przygrywa nam zespół, który z powodzeniem zastępuje organy. Słuchamy kazania, a czasem też historii czyjegoś życia w której Bóg objawił swoją chwałę. Modlimy się tez za potrzeby ludzi.

Centrum Chrześcijańskie „Tylko Jezus”
Kościół Boży w Chrystusie w Krapkowicach

os. Sady 1, 47-303 Krapkowice

Spotkania niedzielne

Krapkowicki Dom Kultury
Prudnicka 7, 47-300 Krapkowice

W każdą niedzielę o 10:00