Kilka słów o jedności / Andrzej Metelski

Jakie odczucia budzi w Tobie słowo “jedność”? A jak oceniasz ją w różnych obszarach Twojego życia – w rodzinie, małżeństwie, Kościele? Jedność to harmonia oparta przede wszystkim na miłości, niepodzielność pomimo różnych opinii, odmienności. Tak samo w Kościele powinniśmy uchować jedność i zgodność, co do naszej wiary i wartości. Nasze działania mogą nas łączyć bądź…

Jak w RODZINIE | 23 czerwca 2024

Niedzielne nabożeństwo miało wyjątkowy charakter. Prowadzone było przez nasze dzieci, które przygotowały tańce, modlitwy oraz fragmenty Słowa Bożego, którym błogosławiły zebranych.Dzięki warsztatom w grupach mogliśmy sobie przypomnieć, za co jesteśmy wdzięczni Bogu. Na początku spotkania każdy na wejściu otrzymał piękną zakładkę z fragmentem Słowa Bożego, który na początku spotkania odczytywaliśmy i ogłaszaliśmy z wiarą. Usłyszeliśmy…